Om bioekonomibloggen

På denna blogg samlade jag mina tankar och berättelser om det biobaserade samhället. Sen drogs jag mer in alla de möjligheter som finns för klimatomställning av industrin. Biobaserade lösningar är bara en del i det, så då styrde jag mitt engagemang i andra riktningar.

Bloggen sammanfattade jag i en bok, som ligger som översta inlägg på bloggen. Där samlade jag det bästa från bloggen och rättade en del stavfel och sånt.

Med det biobaserade samhället menas ett samhälle som inte använder fossila råvaror och fossil energi i samma utsträckning som idag.

Liksom vi aldrig kunde förutse hur världen skulle komma att se ut när tåget, datorn eller mobiltelefonen kom, så är det svårt att veta hur en biobaserad värld ser ut. Därför vill vi samla tankar och idéer från visionära människor för att skapa en bild av vad ett biobaserat samhälle kan vara.

Bloggen bygger på följande principer:

  • Framtiden är höljd i dunkel. Människor kan göra kvalificerade gissningar men ingen kan veta hur det biobaserade samhället ser ut. Därför kan många och motsägelsefulla berättelser finnas här.
  • Människor byter beteende när det nya beteendet är mer värt än det gamla. Detta bestämmer människan själv, alltså bygger denna blogg på grundprincipen om marknadsekonomi snarare än planekonomi.
  • Det kommer att finnas oändligt med affärsmöjligheter i övergången till det biobaserade samhället. Vi vill att Sverige ska bli framgångsrikt i att locka till sig kompetens och kapital inom detta område.

 

2193_7204_Nils Hannerz_sv

Nils Hannerz arbetar på IKEM.se men inläggen i den här bloggen är hans egna.