Möjligheter för tekniska konsulter inom bioekonomi och bioplaster

När det gäller bioekonomi har jag börjat fundera mer på var tjänstesektorn finns. Jag stöter på ganska många personer och företag som är nyfikna på biobaserade produkter. Men från ett intresse behövs konkreta förslag och råd för att en ide ska bli verklighet. Jag tycker det finns ganska många forskare och rådgivare som kan bidra…

Morgonmöte om jobben i en biobaserad ekonomi

Dagen började med ett inspirerande möte med Karl Petter Torwaldsson och Ylwa Allwarsdotter om möjligheterna med en förnybara resurser och en biobaserad ekonomi. Men också vad som hindrar fler konkreta investeringar.  Ylwa Alwarsdotter, från SEKAB (läs gärna hennes blogg) och jag tog upp hur handelshinder och andra regler lägger en våt filt på investeringsviljan. Hur…

Stark politisk vilja för en biobaserad ekonomi i Sverige men osäkerhet hur politiken bäst stöttar

Vad tänker politiker och myndigheter egentligen om möjligheter och hinder för att få fler investeringar i biobaserade produkter och tjänster? Det är en viktig fråga och därför kände jag mig inspirerad när vi idag fick del av intervjuer som skett med politiker inom regeringen och oppositionen. Slutsatser av intervjuerna: Möjligheterna att göra produkter, bränsle, plast,…

Potential för premiumpriser för biobaserade innovationer

Det händer en hel del när det gäller att få svensk industri att hitta lönsamma möjligheter som är baserade på bioråvara. Utmaningen ligger så klart i att hitta de segment där det finns en betalningsvilja som gör att en satsning bär sig. Inom programmet Bioinnovation.se har det dragit igång ett projekt som undersöker möjligheterna att…

BioInnovations första utlysning har öppnat

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovations vision är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050. Programmet efterfrågar nu nya visionära idéer som både bidrar till och drar nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. I den här utlysningen uppmuntras nydanande, hypotesprövande mindre forsknings- och innovationsprojekt av radikal och innovativ karaktär. Projektformen är inte avsedd…