Bloggen 1 år

En liten summering. Ett år med bloggen som startade till Almedalen 2013. Vad har hänt? Det har varit ett långt år. I Sverige har det startat en mängd projekt som har anknytning till bioekonomi. Bioinnovation.se som jag själv jobbat med inte minst. Flera alg-projekt. Ökade insikter från myndigheter och organisationer om biobaserade material. Miljöstyrningsrådet, Svanen,…

Bioekonomi i praktiken – Bilder från vardagen

Tänkte blogga lite ett tag på temat ”Bioekonomi i praktiken”. Med det menar jag de vardagliga stegen som vi tar på vägen mot en större bioekonomi. Det är lätt att tala om vad som kan vara möjligt om 10, 20, 30 år. Men stegen dit är många. Och ibland lite oglamorösa. Här är ett gäng…

Innovationsagenda Biomaterial i sjukvården

Vi är glada att se att intresset för biobaserade material i offentlig sektor ökar. Nu startar projektet ”Biomaterial i sjukvården” med målet att ta fram en konkret utvecklingsplan för hur mängden förnyelsebar råvara kan ökas i produkter inom vården för att på så sätt uppnå miljöfördelar. För att göra detta involveras hela värdekedjan – från sjukvårdens miljö- och upphandlingsfunktioner via olika produktleverantörer till råvaruproducerande kemi- och skogsföretag….

Jobbskapande och bioråvara: 5 gånger fler jobb om bioråvaran förädlas än om den eldas upp

Kanada har gjort uppskattningar av hur mycket jobb som genereras genom att förädla skog till produkter än om skogen eldas upp som biobränsle. De kommer fram att fem gånger fler jobb skapas genom förädling än förbränning. Det är alltid svårt med lösryckta siffror, men en siffra är ändå en siffra. Här finns sammanfattningen:  http://www.fpac.ca/index.php/en/page/value-pathways Man måste…

Prioritering och värdesättning av bioråvara

I en biobaserad ekonomi kan mängden bioråvara bli en begränsning. Den kan inte räcka till allt. Vad ska vi använda den biobaserade råvaran till? Vad ska bli till biobränsle vad ska bli till något annat? Det tycker jag är intressanta frågor och därför blev jag glad att hitta modellen nedan. Hur ser egentligen samhällets styrsystem…

Ida Lindberg om bioekonomi: Bättre märkningar behövs

Ida Lindberg – vad gör du? Jag är projektledare för ett nätverk som heter GAME. Det är ett nätverk av företag, offentliga aktörer och forskare i Västsverige. Vi gör omvärldsbevakning, utredningsarbete och seminarier kring hållbar utveckling. I år har vi fokus på bioekonomi. Vad är en bioekonomi? Vi hade seminarium om detta förra veckan och…

Julia Ahlrot om bioekonomi: Transportsektorn viktigaste förändringen

Hej, vem är du? Julia Ahlrot, miljöstrategisk chef på Växjö kommun. Vad är ett biobaserat samhälle för dig? Ett biobaserat samhälle för mig är ett samhälle där de fossila bränslena är helt utfasade och ersatta av förnyelsebara bränslen. Såväl energiomvandling och transporter sker med biobränslen som bas, utan nettoutsläpp av koldioxid. Även matframställning och konsumtion…

Jan Lagerström om bioekonomi: Det biobaserade samhället är smartare!

Hej, vem är du? Jag är en naturintresserad skogsägare som gillar att vara ute i naturen. Utbildade mig till väg- och vattenbyggare för att jag drömde om att bygga broar. Och det gör jag idag i mitt arbete som forskningsdirektör på Skogsindustrierna – fast inte fysiska, utan broar mellan människor. Vad är det biobaserade samhället…

Välkommen till frukostseminarium i Göteborg!

Den 11 oktober pratar vi på Kemiindustriklustrets frukostseminarium i Göteborg. Seminariet handlar om förutsättningar för att öka användningen av biobaserade material i offentlig sektor. Läs mer i inbjudan här: Inbjudan Kemiindustri_Biobaserat_mtrl_11okt_2013 Välkommen!

Frukostseminarium: Biomaterial i miljöns tjänst

Här är vi – Nils Hannerz och Kristina Närman Igår startade vi dagen med frukost och tankar om biomaterial när vi ordnade höstens första frukostseminarium i samarbete med IKEM. Vi pratade om potentialen i biomaterial – både miljömässigt och kommersiellt – och berättade om resultatet från en undersökning vi genomförde i våras kring kännedom och intresse för bioplast i offentlig sektor. Vår undersökning visade att både kännedom och kunskap om bioplast är låg men att det finns ett stort intresse för frågan! Ur undersökningen kom också ett antal frågeställningar som behöver besvaras för att en övergång till biomaterial i offentlig sektor ska bli verklighet. Seminariet…