Morgonmöte om jobben i en biobaserad ekonomi

Dagen började med ett inspirerande möte med Karl Petter Torwaldsson och Ylwa Allwarsdotter om möjligheterna med en förnybara resurser och en biobaserad ekonomi. Men också vad som hindrar fler konkreta investeringar.  Ylwa Alwarsdotter, från SEKAB (läs gärna hennes blogg) och jag tog upp hur handelshinder och andra regler lägger en våt filt på investeringsviljan. Hur…

Konsumtionens makt och politiska satsningar för biobaserad ekonomi

Dagens di.se har en intervju med Carina Lundberg Markow, ansvarig för hållbarhet och ägande på Folksam. Hon säger: ”Kunden har kört om politiken. Idag styrs tillvaron varken av präster eller politiker utan av kunder… de kommersiella val som folk gör i vardagen har långt större betydelse för samhällsutvecklingen än vad vi röstar på vart fjärde…

Stark politisk vilja för en biobaserad ekonomi i Sverige men osäkerhet hur politiken bäst stöttar

Vad tänker politiker och myndigheter egentligen om möjligheter och hinder för att få fler investeringar i biobaserade produkter och tjänster? Det är en viktig fråga och därför kände jag mig inspirerad när vi idag fick del av intervjuer som skett med politiker inom regeringen och oppositionen. Slutsatser av intervjuerna: Möjligheterna att göra produkter, bränsle, plast,…

Bioraff – lite fakta politiker måste förstå om tider

Det finns en politisk vilja att det skulle komma fram fler biobaserade raffenaderier, så kallade bioraff. Det gäller många länder. Tysklands och Finlands regeringar har till exempel uttalade strategier för det. Det finns också politiska mål om mängden förnybara råvaror som skulle finnas i samhället till 2030 eller 2050. En viktig faktor som få är…

Oljepriset sjunker – då krävs ännu vassare marknadsfokus för biobaserade produkter

Idag har vi haft vårt första arbetsgruppsmöte i BioInnovations projekt som kollar på marknadsförutsättningar för biobaserade produkter. Man tänker på coola material och så slutar det med möten 🙂 Med vid mötet var experter på både biobränslen, biobaserade kemikalier och träbyggnader. Kanske mest intressant: Slutkunder som ICA och tillverkare av konsumentprodukter märker att konsumenter börjar handla med…

Potential för premiumpriser för biobaserade innovationer

Det händer en hel del när det gäller att få svensk industri att hitta lönsamma möjligheter som är baserade på bioråvara. Utmaningen ligger så klart i att hitta de segment där det finns en betalningsvilja som gör att en satsning bär sig. Inom programmet Bioinnovation.se har det dragit igång ett projekt som undersöker möjligheterna att…

BioInnovations första utlysning har öppnat

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovations vision är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050. Programmet efterfrågar nu nya visionära idéer som både bidrar till och drar nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. I den här utlysningen uppmuntras nydanande, hypotesprövande mindre forsknings- och innovationsprojekt av radikal och innovativ karaktär. Projektformen är inte avsedd…

Vinn 100 000 Euro för att designa ett finskt bioraffenaderi

Arbets- och näringsministeriet i Finland har startat en internationell planeringstävling för att snabba upp kommersialiseringen av innovationer från bioraffinaderier och uppkomsten av nya bioraffinaderier i Finland. Tävlingen öppnades den 4 juni 2014 och den är öppen för förslag fram till den 4 december 2014. Kommer något svenskt förslag komma in? https://www.tem.fi/sv/energi/meddelanden_energi/planeringstavling_satter_fart_pa_uppkomsten_av_nya_bioraffinaderier.115321.news

Betalningsvilja för grönt: Sammanfattning av McKinsey Co. vid EcoChem 2013

ABC för att få näringslivet att satsa på biobaserade och gröna produkter är så klart att det går att det finns kunder som kan betala för det. Nu har en av föreläsningarna om marknadsförutsättningar vid EcoChem-konferensen släpps fritt på Youtube. Detta är värdefullt, jag var nära att åka förra året enbart för denna föreläsning men…

Spaningar om proteiner II: Svenska prisbelönta Beat

Kan vi i en bioekonomi få maten från mindre mark och med lägre utsläpp? Det spanande jag på i förra inlägget och blev sugen på att smaka hur ”köttfritt-kött” smakar i verkligheten? Kastade iväg ett mejl till alltid hjälpsamme Fredrik Torehammar på Livsmedelsindustrierna. Har vi något spännande företag i Sverige? – Inte många men du…