Stark politisk vilja för en biobaserad ekonomi i Sverige men osäkerhet hur politiken bäst stöttar

Vad tänker politiker och myndigheter egentligen om möjligheter och hinder för att få fler investeringar i biobaserade produkter och tjänster? Det är en viktig fråga och därför kände jag mig inspirerad när vi idag fick del av intervjuer som skett med politiker inom regeringen och oppositionen. Slutsatser av intervjuerna: Möjligheterna att göra produkter, bränsle, plast,…