Framtidspanelen i Almedalen: Josefine och Niklas från KTH rapporterar

Inför och under Almedalen undersöker Josefine Forsling och Niklas Gonzalez Novoa vad olika organisationer och personer tänker om möjligheterna att skapa framtidens industrijobb som bygger på biobaserade råvaror. De kommer gästblogga här under 2015.  Till vardags läser det kemiteknik på KTH.   Josefine Forsling Niklas Gonzalez Novoa  

Möjligheter för tekniska konsulter inom bioekonomi och bioplaster

När det gäller bioekonomi har jag börjat fundera mer på var tjänstesektorn finns. Jag stöter på ganska många personer och företag som är nyfikna på biobaserade produkter. Men från ett intresse behövs konkreta förslag och råd för att en ide ska bli verklighet. Jag tycker det finns ganska många forskare och rådgivare som kan bidra…

Morgonmöte om jobben i en biobaserad ekonomi

Dagen började med ett inspirerande möte med Karl Petter Torwaldsson och Ylwa Allwarsdotter om möjligheterna med en förnybara resurser och en biobaserad ekonomi. Men också vad som hindrar fler konkreta investeringar.  Ylwa Alwarsdotter, från SEKAB (läs gärna hennes blogg) och jag tog upp hur handelshinder och andra regler lägger en våt filt på investeringsviljan. Hur…

Bioraff – lite fakta politiker måste förstå om tider

Det finns en politisk vilja att det skulle komma fram fler biobaserade raffenaderier, så kallade bioraff. Det gäller många länder. Tysklands och Finlands regeringar har till exempel uttalade strategier för det. Det finns också politiska mål om mängden förnybara råvaror som skulle finnas i samhället till 2030 eller 2050. En viktig faktor som få är…

Oljepriset sjunker – då krävs ännu vassare marknadsfokus för biobaserade produkter

Idag har vi haft vårt första arbetsgruppsmöte i BioInnovations projekt som kollar på marknadsförutsättningar för biobaserade produkter. Man tänker på coola material och så slutar det med möten 🙂 Med vid mötet var experter på både biobränslen, biobaserade kemikalier och träbyggnader. Kanske mest intressant: Slutkunder som ICA och tillverkare av konsumentprodukter märker att konsumenter börjar handla med…

Vinn 100 000 Euro för att designa ett finskt bioraffenaderi

Arbets- och näringsministeriet i Finland har startat en internationell planeringstävling för att snabba upp kommersialiseringen av innovationer från bioraffinaderier och uppkomsten av nya bioraffinaderier i Finland. Tävlingen öppnades den 4 juni 2014 och den är öppen för förslag fram till den 4 december 2014. Kommer något svenskt förslag komma in? https://www.tem.fi/sv/energi/meddelanden_energi/planeringstavling_satter_fart_pa_uppkomsten_av_nya_bioraffinaderier.115321.news

Jobbskapande och bioråvara: 5 gånger fler jobb om bioråvaran förädlas än om den eldas upp

Kanada har gjort uppskattningar av hur mycket jobb som genereras genom att förädla skog till produkter än om skogen eldas upp som biobränsle. De kommer fram att fem gånger fler jobb skapas genom förädling än förbränning. Det är alltid svårt med lösryckta siffror, men en siffra är ändå en siffra. Här finns sammanfattningen:  http://www.fpac.ca/index.php/en/page/value-pathways Man måste…

Ida Lindberg om bioekonomi: Bättre märkningar behövs

Ida Lindberg – vad gör du? Jag är projektledare för ett nätverk som heter GAME. Det är ett nätverk av företag, offentliga aktörer och forskare i Västsverige. Vi gör omvärldsbevakning, utredningsarbete och seminarier kring hållbar utveckling. I år har vi fokus på bioekonomi. Vad är en bioekonomi? Vi hade seminarium om detta förra veckan och…

Julia Ahlrot om bioekonomi: Transportsektorn viktigaste förändringen

Hej, vem är du? Julia Ahlrot, miljöstrategisk chef på Växjö kommun. Vad är ett biobaserat samhälle för dig? Ett biobaserat samhälle för mig är ett samhälle där de fossila bränslena är helt utfasade och ersatta av förnyelsebara bränslen. Såväl energiomvandling och transporter sker med biobränslen som bas, utan nettoutsläpp av koldioxid. Även matframställning och konsumtion…

Offentliga strategier för bioekonomi

Det kan vara intressant att se hur myndigheter och offentliga aktörer ser på bioekonomi. Så nedan finns länkar till en svensk och en amerikansk rapport. Rapporter av den här typen är till sin natur väldigt svepande. Med andra ord lång bort från ett fungerade business case. Men likväl inspirerande. Jag tycker de är bra som…